1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

OGYI/3992/2015 - Best Point Pharma Kft.

a) a közzététel napja

2016. március 8.

b) az eljáró hatóság megnevezése

OGYÉI (jogelődje: GYEMSZI-OGYI)

c) az ügy száma és tárgya

OGYI/3992/2015, gyógyszerközvetítői tevékenység ellenőrzése

d) a jogsértő neve

Best Point Pharma Kft.

e) a megállapított tényállás összefoglaló ismertetése

Az OGYÉI megállapította, hogy Ügyfél a saját nevében, egy külföldi gyógyszer-nagykereskedő részére gyógyszerrel kapcsolatosan, a beszerzett gyógyszerek árát megemelve tartalmazó, nem közvetítői szolgáltatás tárgyú számlákat állított ki; majd a számlákat, „Eladott áruk beszerzési értéke” sorra könyvelte. A számlák ellenértékét a külföldi gyógyszer-nagykereskedő Ügyfél részére teljesítette, amit Ügyfél „értékesítés árbevétele” megnevezéssel könyvelt le. Ilyen módon Ügyfélnek a külföldi gyógyszer-nagykereskedő céggel folytatott kereskedelmi ügyletének haszna az Ügyfél által megvásárolt és Ügyfél saját tulajdonú készletként nyilvántartott árucikkek továbbértékesítése során alkalmazott árrésből keletkezett.

 

Az OGYÉI a külföldi gyógyszer-nagykereskedő nyilatkozata alapján megállapította, hogy a külföldi gyógyszer-nagykereskedő a vásárolt gyógyszereket egy európai uniós egészségügyi intézménynek továbbította.

Az OGYÉI megállapította, hogy az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 23. §-a szerinti gyógyszerközvetítő, ha nem rendelkezik gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel, nem vásárolhat, és nem értékesíthet gyógyszert, sem „saját számlás”, sem bizományos ügylet keretében, tehát a megbízója felé csak szolgáltatást nyújthat és csak erről, a közvetítői szolgáltatásról állíthat ki részére számlát. A gyógyszerközvetítő megbízója nevében végzi a közvetítést, a harmadik féllel - eladásra irányuló konstrukciónál a vevővel - számlázási kapcsolatban nem lehet.

Az OGYÉI megállapította, hogy nyilvántartása szerint Ügyfél nem rendelkezik és nem rendelkezett az OGYÉI által kiállított gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel. Ügyfél 2014. március 17-én kelt és az OGYÉI-hez március 18-án beérkezett bejelentésében bejelentette gyógyszerközvetítői tevékenységének megkezdését. A bejelentés alapján az OGYÉI Ügyfelet 2014. április 2-án gyógyszerközvetítőként nyilvántartásba vette.

Az OGYÉI a megállapította, hogy Ügyfél az előbbiekben kifejtett tevékenysége során a külföldi gyógyszer-nagykereskedő cégnek, mint viszonteladónak gyógyszert értékesített.

Az OGYÉI az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendeletben foglaltak figyelemmel megállapította, hogy a gyógyszertár eladók gyógyszerközvetítők és külföldi egészségügyi szolgáltatók részére nem értékesíthetnek gyógyszert, és a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendeletben foglaltakra figyelemmel megállapította, hogy a gyógyszertár eladók gyógyszer-nagykereskedők részére csak visszáru vagy a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság ellen felszámolási vagy csődeljárás során értékesíthetnek gyógyszert.

f) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölése

A Gytv. 11. § (1) bekezdése.

g) a döntés rendelkező része

A Gytv. 20. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) előtt a Best Point Pharma Kft. (a továbbiakban: Ügyfél), gyógyszerközvetítői tevékenységének ellenőrzése iránt, OGYI/3992/2015 ügyszám alatt, hivatalból indult eljárás során, a következő

határozatot

hozom.

Az Ügyfél gyógyszerközvetítői tevékenységének ellenőrzése iránt, az OGYI/3992/2015 ügyszám alatt, hivatalból indult eljárásban a Gytv. 20 § (3) bekezdése alapján

 

megállapítom,

 

hogy az Ügyfél a határozatban foglalt tevékenységével a Gytv. 11. § (1) bekezdésébe ütköző jogsértő magatartást valósított meg; egyúttal a Gytv. 20 § (3) bekezdés b) pontja alapján

 

megtiltom

 

a jogsértő magatartás további folytatását.

 

Az Ügyfelet a Gytv. 20. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Gytv. 11. § (1) bekezdésében foglaltak megsértése miatt – a Gytv. 20. § (4)-(5) bekezdései szerint – 48.000.000,-Ft – azaz negyvennyolcmillió forint – összegű

bírsággal sújtom.

h) a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás ténye

A döntés bírósági felülvizsgálata folyamatban van.

Frissítve: 2016.04.15 13:55