1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Óbuda MEDI-VENTURA Patika Közforgalmú Gyógyszertár Korlátolt Felelősségű Társaság

a) a közhírré tétel napja

2018. június 19.

b) az eljáró hatóság megnevezése

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

c) az ügy száma és tárgya

OGYÉI/69116/2017, gyógyszer-forgalmazás ellenőrzése

d) a jogsértő neve

Óbuda MEDI-VENTURA Patika Közforgalmú Gyógyszertár Korlátolt Felelősségű Társaság

e) a megállapított tényállás összefoglaló ismertetése

Az Óbuda MEDI-VENTURA Patika Közforgalmú Gyógyszertár Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Ügyfél) által működtetett, 1032 Budapest, Vörösvári út 84-86. cím alatti Óbuda Gyógyszertárban az OGYÉI 2017. november 30. napján hatósági ellenőrzést végzett.

Az OGYÉI megállapította, hogy az Óbuda Gyógyszertárban 2017. február 11. és 2017. november 6. napja között 45 alkalommal lejárt magisztrális gyógyszer alapanyagból készült magisztrális gyógyszer és került kiadásra páciensek/vásárlók részére.

Az OGYÉI megállapította, hogy Ügyfél az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (Gytv.) 26. § (1) bekezdése szerint nem gondoskodott a forgalomba már nem hozható (nem megfelelő minőségű, lejárt) gyógyszer környezetvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelő megsemmisítéséről és a nem megfelelő minőségű alapanyagból készült magisztrális gyógyszereket az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet (Rendelet) 18. § (4) bekezdése, valamint 22/A. § szerint jogszerűtlenül adta ki.

Az Óbuda Gyógyszertárban jogszerűtlenül elkészített és a páciensek/vásárlók részére 45 alkalommal történő gyógyszerkiadási tevékenység megalapozza az 4.500.000,- Forint bírság kiszabására vonatkozó szankciót.

f) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölése

Gytv. 26. § (1) bekezdése, valamint a Rendelet 18. § (4) bekezdése, valamint 22/A. § (1) bekezdése.

g) a döntés rendelkező része

Az Óbuda MEDI-VENTURA Patika Közforgalmú Gyógyszertár Korlátolt Felelősségű Társaságot mint az Óbuda Gyógyszertár (1032 Budapest, Vörösvári út 84-86.) egyedi elnevezésű közforgalmú gyógyszertár működtetőjét a gyógyszerek kiadására vonatkozó szakmai szabályok és jogszabályok súlyos megsértése miatt 4.500.000,- Ft, azaz Négymillió-ötszázszázharmincezer forint bírság megfizetésére kötelezem, és egyidejűleg azonnali hatállyal megtiltom az Óbuda Gyógyszertárban (1032 Budapest, Vörösvári út 84-86.) a jogsértő gyógyszerkiadási tevékenység további folytatását.

h) a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás ténye

A döntés bírósági felülvizsgálata nincsen folyamatban.

Frissítve: 2019.01.08 12:31