1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Működés

A hazai társadalombiztosítási befogadási folyamatban elfoglalt szerepe révén a Technológia-értékelő Főosztály napi szintű működése során gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák (például műtéti vagy speciális diagnosztikai eljárások) támogatási kérelmeinek kritikai értékelését készíti el, és foglalja össze szakvéleményében a finanszírozó számára, így támogatva az orvosszakmai és társadalmi-gazdasági szempontok figyelembe vételét a döntéshozatalban. A Főosztály munkatársai az elkészült szakvéleményeket az adott kérelmet napirendjére tűző Technológiaértékelő Bizottság ülésein mutatja be.

Milyen feladataink vannak egy kritikai értékelés során?

Attól függően, hogy gyógyszerről, gyógyászati segédeszközről, vagy gyógyító-megelőző eljáráshoz kapcsolódó egészségügyi technológiáról van szó, a feladataink eltérőek lehetnek. A gyógyszerek és a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák esetén megvizsgáljuk a terápia helyét az egészségügyi ellátásban, felmérve azt, hogy van-e eddig még kielégítetlen szükséglet, illetve többek között azt is, hogy a terápia valódi hozzáadott értéket képvisel-e a jelenleg elérhető alternatíváihoz képest, és, hogy mindez összeegyeztethető-e a terápia árával, valamint a várható költségvetési kiáramlással. Gyógyászati segédeszközök esetén némileg eltérő szempontok mentén haladva, az eszköz egységköltségével, illetve várható költségvetési kiáramlásával kapcsolatos kérdéseket válaszolunk meg.

Hány darab értékelést készítünk?

Évente 150-200 támogatási kérelem (vagyis mintha kétnaponta érkezne egy-egy új kérelem) esetében van szükség szakvélemény készítésére, melyek között gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök hasonló arányban, kisebb részben pedig gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák találhatók meg.

Éves lebontásban részletesebb kép adható az elkészült értékelések számáról:

Mennyi idő alatt készülnek el az értékeléseink?

Egy gyógyszer kérelmének kritikai értékelésére a jelenlegi szabályok mellett 43, egy gyógyászati segédeszköz esetén 15, egy gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológia esetén pedig 30 naptári nap áll a munkatársaink rendelkezésére a szakvélemény összeállítására. Ez az időtartam az Európai Unió más országaihoz képest viszonylag rövidnek mondható, így hosszabb távon, az egészségügyi ellátás komplexitásának növekedésével célszerű lenne bővíteni az értékelésre rendelkezésre álló időt.

Kik készítik az értékelésekeinket?

Az értékeléseinket az elvégzendő feladat interdiszciplináris jellegéből fakadóan orvosszakértő és egészség-gazdaságtani elemző kollégáink csapatként, közösen készítik. Ennek megfelelően a Főosztály két további szervezeti egységre, Orvosszakmai és Egészség-gazdaságtani Osztályra tagozódik.

Frissítve: 2019.08.29 15:09