1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Tájékoztatás a módosítási eljárások díjszámításával kapcsolatban

2010. január 1. napjától kezdődően az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos engedélyezési, módosítási és egyéb eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat a továbbiakban nem az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 32/2005. (VIII. 11.) EüM rendelet, hanem helyette az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 25/B. §-a szabályozza.

Az egyes kérelmeknek a Gytv. mellékletében meghatározott díjtételek alá történő besorolásával kapcsolatos esetleges bizonytalanságok megelőzése céljából az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Kérelmezőket:

A Gytv. 1. számú mellékletébe foglalt díjtáblázatban feltüntetett I. A. 2. - Forgalomba hozatali engedély módosítása - kategóriába tartozó kérelmekért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat az alábbiak figyelembe vételével kell meghatározni.

Kérjük a Tisztelt Kérelmezőket, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése során az alábbiakra figyelemmel legyenek szívesek eljárni.

1. Önálló módosítási kérelmek

2. Csoportosított, IA típusú módosítási kérelmek

3. Egymással összefüggő módosítási kérelmek

Frissítve: 2012.02.15 10:56