1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Lakossági gyógyszerforgalmazás típusai

A gyógyszertárak létesítési, működési engedély és személyes gyógyszertár működtetési jog birtokában működhetnek. A gyógyszertárak egészségügyi intézmények, amelyek közforgalmú gyógyszertár, fiókgyógyszertár, kézigyógyszertár és intézeti gyógyszertár formában működhetnek.
 
Közforgalmú gyógyszertár: olyan egészségügyi intézmény, ahol a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerkészítmények kiadásán kívül magisztrális gyógyszerkészítő tevékenységet is folytatnak. 

Fiókgyógyszertár: adott közforgalmú gyógyszertár telephelyeként működő olyan gyógyszertár, melynek forgalmazási köre a vonatkozó jogszabály szerint részben korlátozott. Fiókgyógyszertár azon a településen működhet, ahol közforgalmú gyógyszertár nem működik.
 
Intézeti gyógyszertár: a kórház részeként működik és a kórház egyes osztályain kezelt, ápolt betegek gyógyszerellátását biztosítja. Az előírt feltételekkel rendelkező intézeti gyógyszertárak szakfeladatként, közvetlenül a lakosság számára is kiszolgáltatnak gyógyszert és egyéb termékeket.
 
Kézigyógyszertár: olyan településeken működhet, ahol sem közforgalmú, sem fiókgyógyszertár nem működik. A kézigyógyszertár a háziorvos és a házi gyermekorvos rendelési idejében működhet, készlete az orvos által rendelt bizonyos gyógyszerekre és tápszerekre terjed ki, amelyet az orvos – a működési engedélyében megjelölt – közforgalmú gyógyszertárból szerezhet be. Kézigyógyszertárból gyógyszer – sürgős szükség esetét kivéve – csak az orvos által kezelt beteg részére szolgáltatható ki.

Gyógyszertári tevékenységet gyógyszerészek, gyógyszertári szakasszisztensek és asszisztensek végeznek. 

A gyógyszerész a betegségek megelőzését, az egészség megőrzését szolgáló felvilágosító, tanácsadó és ún. gyógyszerészi gondozási tevékenységet is végezhet a közzétett protokollok alapján (metabolikus szindróma). A gyógyszerészi gondozás célja – az orvossal együttműködésben – a hatásos, biztonságos, költséghatékony gyógyszeres terápia, az egészségtudatos életvitel kialakításának elősegítése, megfelelő gyógyszerhasználat szakmai segítése, az életminőség javítása minőségileg kontrollált körülmények között.
 
A gyógyszertárakban a lakosok gyógyszereken kívül többek között az alábbi termékekhez juthatnak hozzá: gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények, tápszerek, orvostechnikai eszközök, gyógyászati segédeszközök, kötszerek, beteg-és csecsemőápolási cikkek, fertőtlenítőszerek, gyógyvizek, gyógynövényteák, kozmetikai termékek, étrend-kiegészítők. 

Gyógyszertári ügyelet

Ügyelet esetén az e feladat ellátására kijelölt közforgalmú, illetve fiókgyógyszertár a nyitvatartási időn túl - ideértve a heti pihenőnapot vagy munkaszüneti napot is - gyógyszerész jelenléte mellett biztosítja a folyamatos betegellátást.
 
A gyógyszertár szolgálati idejét követő ügyeleti vagy készenléti szolgálat alatt a gyógyszerek és egyéb termékek kiadásáért - az indokolt igénybevétel kivételével - mennyiségüktől és a tételek számától függetlenül esetenként legfeljebb 300 Ft számítható fel, amely a szolgáltatást terhelő általános kulcs szerinti forgalmi adót nem tartalmazza (azzal együtt 381 Forint).
 
Indokolt igénybevételnek minősül a gyógyszer kiadása olyan orvosi vényre, amelyen az orvos a „cito”, „statim” vagy „periculum in mora” jelzést feltüntette, és amelyet az ügyeleti (készenléti) szolgálat megkezdésének napján, illetve annak időtartama alatt állított ki. 

Készenlét

Amennyiben a gyógyszertár nyitvatartási időn túl (ideértve a heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot is) úgynevezett készenlét formájában biztosítja a folyamatos gyógyszerellátást, legfeljebb 30 percen belül a beteg rendelkezésére kell állnia.
 
A készenlétet ellátó gyógyszerész elérhetősége megtalálható a gyógyszertár bejáratánál. A jogszabályi rendelkezés szerint azt jól látható és olvasható módon kell feltüntetni.
 
Fontos tudni, hogy a telefonszám(ok)on ebben az esetben a készenlétet ellátó gyógyszerészt lehet elérni, és az nem feltétlenül egyezik meg az adott gyógyszertár telefonszámával. 

Gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás

Gyógyszertárakon kívül gyógyszer olyan üzletben is kapható, amely e tevékenység végzésére külön engedéllyel rendelkezik. Gyógyszertáron kívül csak az orvosi vény nélkül is kiadható olyan gyógyszerek kaphatók, melyek alkalmazását megelőzően az öndiagnózis egyértelműen felállítható, tévedés valószínűtlen vagy nem jár súlyos egészségügyi következményekkel, és veszélyessége (mellékhatás, kölcsönhatás) még jelentősebb mértékű túladagolás esetén sem nagy.

Gyógyszerrel kapcsolatos információt az üzlet vezetője/munkatársa nem adhat, erre a célra az üzletben elhelyezett minősített írásos és elektronikus tájékoztató szolgál. A készítmények alkalmazásával felmerült kérdésekkel kapcsolatban a kezelőorvos, illetve a gyógyszerész tud további felvilágosítást adni.
Frissítve: 2018.11.28 13:21