1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, Fax: (1) 8869-460

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Kozmetikumok

 Vonatkozó jogszabályok

Az európai Parlament és Tanács 1223/2009/EK rendelete (EKR) 

246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet 

655/2013/EU A Bizottság rendelete az állítások indoklására vonatkozó közös kritériumok megállapításáról

674/2013/EU A Bizottság végrehajtási határozata az I. mellékletre vonatkozó iránymutatásokról,- A Bizottság iránymutatása a Súlyos Nemkívánatos Hatások bejelentéséhez

A kozmetikumok területén kijelölt nemzeti hatóságként az OGYÉI alábbi feladatokat látja el.

 • figyelemmel kíséri a Bizottság értesítési portálján lévő regisztrációs adatokat,
 • kapcsolatot tart a Bizottsággal, a többi tagállam nemzeti hatóságával,
 • eleget tesz értesítési kötelezettségeinek – többi tagállami nemzeti hatósága, „felelős személy”, OTH felé -,
 • indokolt esetben adatot kér a „felelős személy”-től,
 • átmeneti intézkedést hoz a kozmetikum forgalomból történő kivonására, visszavonására, forgalmazásának korlátozására, ha megbizonyosodik, hogy a rendeletnek megfelelő termék kockázatot jelent/jelenthet a felhasználó egészségére,
 • ellenőrzi a termékinformációs dokumentációt, ha az Magyarországon hozzáférhető, az EKR előírásainak nem megfelelő esetben hatósági intézkedés céljából értesíti az OTH-t,
 • összeállítja az OTH-val együttműködve a kozmetikumok éves piacfelügyeleti ellenőrzési tevét,
 • felkészíti/továbbképzi a népegészségügyi szerv munkatársait az ellenőrzési feladatra,
 • értékeli és felülvizsgálja a járási népegészségügyi szerv piacfelügyeleti munkáját,
 • Kozmetikai Toxikológiai Központot működtet,
 • fogadja az értesítést a súlyos nem kívánatos hatás előfordulásáról, elvégzi az eset kockázatértékelését

Kozmetikum forgalomba hozatalának jogszabályi feltételei

Kozmetikai termék okozta súlyos nemkívánatos hatás bejelentése

Kozmetikai Toxikológiai Központ

Szolgáltatások

Frissítve: 2016.03.18 14:32