1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Közlemény informatikai rendszerek rendszervisszaállítási és éves mentési feladatai miatti üzemszünetről (2023.01.07. 8:00 - 2023.01.09. 8:00)

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyiIntézetben (a továbbiakban: OGYÉI) 2023. január 07. 8:00 órától 2023. január 09. 8:00 óráig az elektronikus ügyintézés az informatikai rendszerei rendszervisszaállítási és éves mentési feladatai miatti szünetelnek. Ezen időtartam alatt - bár az OGYÉI Hivatali Kapujára, valamint az iratanyagok beküldéséhez gyakorta használt CESP felületre - beküldhetők a beadványok, azok érkeztetése (átvételi elismervények visszaküldése), feldolgozása - a belső rendszerek leállása miatt -, csak az újraindulásokat követően történik meg.

Az OGYÉI az informatikai rendszer karbantartását az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 27. §-ában, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottakra figyelemmel készítette elő.

Mivel a tervezett üzemszünet a hatóságnál az elektronikus ügyintézésben napi 4 órát elérő szünetelést eredményez, ezért az üzemszünet időtartama, tehát 2023. január 07., 2023. január 08. és 2023. január 09. nem számít bele az ügyintézési határidőbe, a folyamatban lévő ügyek esetében sem. Az ezen időszak alatt akár az OGYÉI Hivatali Kapujára beküldött, akár a CESP-re feltöltött vagy postai úton feladott küldemények tekintetében az eljárásra irányadó ügyintézési határidők – természetesen itt figyelemmel a kézbesítésre vonatkozó szabályokra is -, az átvételt követően indulnak meg.

A fentiek alapján, a határidőszámításnál 2023. január 07., 2023. január 08. és 2023. január 09. nem számít bele az ügyintézési határidőbe.

Megértésüket köszönjük!


Frissítve: 2023.10.18 16:34