1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Klinikai vizsgálatok új EU rendelet

Az EU Hivatalos Lapjának L 275 számában, 2021. július 31-én megjelent az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálataival kapcsolatos uniós portálnak és uniós adatbázisnak az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikkének (2) bekezdése szerinti követelményeknek való megfeleléséről szóló, 2021. július 13-i (EU) 2021/1240 bizottsági határozat.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:275:FULL&from=HU


Budapest, 2021. augusztus 03.


Frissítve: 2021.08.03 15:29