1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Hogyan találok ügyeletes gyógyszertárat?


A váratlan események sajnos nincsenek tekintettel a gyógyszertárak nyitvatartására. Mindannyiunkkal előfordulhat, hogy hétvégén, ünnepnapon, éjjel vagy korahajnalban, azaz nyitvatartási időn kívül kell beszereznünk valamilyen gyógyszert, vagy kizárólag gyógyszertárban kapható egyéb készítményt. Az OGYÉI honlapján naprakész keresővel segíti a felhasználókat, hogy az ilyen vészhelyzetek esetén könnyen megtalálják a legközelebbi ügyeletes, készenléti szolgálatot ellátó vagy 0–24 órás nyitva tartású gyógyszertárat.

A szabályozás szerint az ügyeletes és készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertár – gyógyszerész közreműködése mellett – a nyitvatartási időn túl, a pihenő- illetve munkaszüneti napokon is biztosítja a folyamatos betegellátást. Érdekesség, hogy Magyarországon az első, középkori gyógyszertárak szintén 0–24 órában működtek. Az 1244-től 1421-ig vezetett Budai Törvénykönyv így fogalmaz: „A betegek testi szükségletére kívánatos gyógyszereket (...) minden időben ki kell szolgáltatniok nappal és éjjel”.

Milyen gyógyszertár lehet ügyeletes?

Ügyeletes gyógyszertári feladatok ellátására közforgalmú illetve fiókgyógyszertárat, valamint intézeti gyógyszertár lakossági ellátó egységet jelölhet ki a hatóság. A közforgalmú gyógyszertárak teljes körű közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító egészségügyi intézmények, ahol a gyári gyógyszerkészítmények és egyéb gyógyszertárban forgalmazható készítmény kiadásán kívül, úgynevezett magisztrális gyógyszerkészítő tevékenység is folyik. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a gyógyszertár laboratóriumában a magyar gyógyszerkönyv előírásai szerint gyógyszereket, gyógyszerkészítményeket állítanak elő a gyógyszerészek. Abban az időszakban, amikor a gyógyszertár ügyeletes vagy készenléti feladatokat lát el, a magisztrális gyógyszerkészítés általában szünetel. A fiókgyógyszertárak forgalmazási köre a vonatkozó jogszabály szerint részben korlátozott. Fiókgyógyszertár azon a településen működhet, ahol közforgalmú gyógyszertár nem üzemel.

Milyen díjazással működnek az ügyeletes gyógyszertárak?

Figyelembe kell venni, hogy az ügyeletes gyógyszertár az ügyeleti szolgálat alatt a gyógyszerek és egyéb gyógyászati termékek kiadásáért ügyeleti díjat számít fel. Ennek mértéke a kiadott termékek mennyiségétől, illetve a tételek számától függetlenül esetenként legfeljebb 300 forint lehet. Ez az összeg nem tartalmazza a szolgáltatást terhelő forgalmi adót, azaz a fizetendő bruttó összeg 381 forint lehet maximálisan.

Mikor nem kell ügyeleti díjat fizetni az ügyeletes gyógyszertárban?

Abban az esetben mentesülünk az ügyeleti díj fizetése alól, ha olyan orvosi vényt váltunk be, amelyet az orvos az ügyeleti/készenléti szolgálat megkezdésének napján, illetve annak időtartama alatt állított ki, és ezen a sürgősségre utaló („cito”, „statim” vagy „periculum in mora”) jelzést tüntette fel.

Mi a különbség az ügyeleti és a készenléti gyógyszertár között?

A készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárak, hasonlósan az ügyeleti gyógyszertárakhoz, nyitvatartási időn túl, illetve munkaszüneti napokon úgynevezett készenléti formában biztosítják a folyamatos gyógyszerellátást. Ennek során a készenléti gyógyszertáraknak és az ott dolgozó gyógyszerésznek legfeljebb 30 percen belül a beteg rendelkezésére kell állniuk. Ennek érdekében a készenlétet ellátó gyógyszerész elérhetőségét jól látható és olvasható módon fel kell feltüntetni a gyógyszertár bejáratánál. Érdemes készülni arra, hogy sok esetben a gyógyszertár és a készenlétet biztosító gyógyszerész telefonszáma nem azonos. Készenléti gyógyszertárakkal jellemzően kisebb településeken találkozhatunk, a városokban szinte minden esetben találunk ügyeletes gyógyszertárat.

Ügyeleti időben gyógyszertáron kívül is hozzá lehet jutni gyógyszerhez?

Ügyeleti időben gyógyszertárakon kívül gyógyszer olyan 0–24 órában nyitva tartó üzletben kapható, amely e tevékenység végzésére külön engedélyt kapott. Az ilyen, éjjel-nappali üzletek megtalálása azonban esetleges. Ezekben az üzletekben egyébként csak olyan, orvosi vény nélkül is kiadható gyógyszerek kaphatók, amelyek alkalmazását megelőzően az öndiagnózis egyértelműen, a tévedés esélye nélkül felállítható (pl. fejfájás), illetve a gyógyszer bevétele nem jár veszélyes egészségügyi következményekkel (mellékhatás, kölcsönhatás), még jelentősebb mértékű túladagolás esetén sem. Az üzletben vásárolt gyógyszerrel kapcsolatos információt a kereskedő nem adhat, erre a célra az üzletben elhelyezett minősített írásos és elektronikus tájékoztató szolgál. A készítmények alkalmazásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdésekre csak orvos, illetve gyógyszerész adhat felvilágosítást.

Hogyan működik egy ügyeletes gyógyszertár?

Az ügyeletes gyógyszertárak csupán abban különböznek az egyéb közforgalmú, illetve fiókgyógyszertáraktól, hogy ezek nyitvatartási idejükön túl is biztosítanak ellátást. Az egyéb általános gyógyszerforgalmazási szabályok érvényesek ügyeleti időben is. Jól lehet, a gyógyszertárakban dolgozó szakemberek minden esetben arra törekednek, hogy részletes felvilágosítással, információkkal segítség a felhasználókat, figyelembe kell venni, hogy az ügyeletet ellátó patikákban nem minden esetben tudunk bemenni az ügyféltérbe, hanem egy erre a célra kialakított ablakon keresztül történik a receptetek beadása és a gyógyszerek kiadása, átvétele.

Hol tájékozódhatok arról, hogy hol van ügyeletes vagy készenléti gyógyszertár a közelemben?

A szabályozás szerint az összes gyógyszertár betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon fel kell tüntetni a legközelebbi, folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti/készenléti szolgálatot teljesítő gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Ezen kívül mára általánosan használt eszköze az ügyeletes gyógyszertár felkutatásának az internet. Számos oldalt találhatunk, amely tartalmaz ilyen listákat, illetve a legnagyobb internetes keresőoldalak is készítenek ilyen gyűjtéseket, ugyanakkor folyamatosan frissülő, hivatalos ügyeleti gyógyszertárlista csak az OGYÉI weblapján keresztül érhető el, ezen a linken: https://ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso

 

Frissítve: 2022.10.13 15:22