1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Gyógyszertár felügyelet

Az OGYÉI hatásköre a gyógyszerészek részére az ún. személyes gyógyszertár működtetési jog engedélyezése, amely jog birtokában láthatja el a gyógyszerész a gyógyszertár vezetési és működtetési feladatait. Továbbá engedélyezi a gyógyszertárak működtetését, illetve üzletek számára a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást, indokolt esetben visszavonja az engedélyüket. 

A tiszti főgyógyszerészek és tisztigyógyszerészek helyszíni ellenőrzés alkalmával győződnek meg a gyógyszertárak, illetve a gyógyszertáron kívüli forgalmazó helyek jogszabályokban előírt követelmények és a szakmai szabályok szerinti működéséről. 

Az OGYÉI elsőfokú döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye, annak bírósági felülvizsgálata kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. 

A gyógyszertár működésével kapcsolatos észrevételek esetén a panaszos közvetlenül a gyógyszertár vezetőjéhez fordulhat, aki köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről a bejelentőt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc munkanapon belül írásban tájékoztatni. Amennyiben a panaszos a válasszal nem elégedett, az illetékes tiszti főgyógyszerészhez tehet bejelentést. (Tiszti főgyógyszerészek elérhetősége)

Ellenőrzési információk

Frissítve: 2018.10.29 16:59