1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő

Ki végezhet gyógyszerismertetői tevékenységet?

Gyógyszerismertetést az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel vagy a Gyftv. 12. §-a szerint bejelentett ismertetési tevékenységet folytatóval (ismertetési tevékenységet folytató) munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló orvos, fogorvos, gyógyszerész, biológus, vegyész, orvos- és egészségtudományi képzési terület, egészségtudományi képzési ág valamely alapképzési szakán végzett személy, továbbá olyan személy folytathat, aki a gyógyszerismertetői tevékenység végzéséhez előírt feltételek teljesítése alól 2007. március 14-ét megelőzően felmentést kapott. (3/2009. (II. 25.) EüM rendelet 8. §(1) )

A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza a szakképzettségek jegyzékét.

Alapképzések és alapképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke (139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet):

72.

Orvos- és egészség-
tudomány

Health Science

ápolás és

betegellátás

Nursing and

Patient Care

1. ápoló
2. dietetikus
3. gyógytornász-fizioterapeuta
4. mentőtiszt
5. szülésznő

6. hang-, beszéd- és nyelésterapeuta

7. ergoterapeuta

1. Nurse
2. Dietitian
3. Physiotherapist
4. Ambulance Officer
(Paramedic)
5. Midwife

6. Voice, Speech and

Swallowing Therapist

7. Occupational Therapist

73.

 

 

egészségügyi

gondozás és

prevenció

Health Care and

Disease Prevention

1. népegészségügyi

ellenőr

2. védőnő

3. dentálhigiénikus

1. Public Health Supervisor,

2. Health Visitor,

3. Dental Hygienest

74.

 

 

egészségügyi

szervező

Health Care Management

egészségügyi szervező

Health Care Manager

75.

 

 

orvosi diagnosztikai analitikus

Medical Diagnostic Analysis

orvosi diagnosztikai

analitikus

Medical Diagnostic Analyst

Mesterképzések és mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke (139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet)

178.

Orvos-és egészség-tudomány

Medical and Health

Science

 

általános orvos

Medicine

okleveles

orvosdoktor

Doctor of Medicine

179.

 

 

ápolás

 

Nursing

okleveles ápoló

Nurse

180.

 

 

egészségpszichológia

 

Health Psychology

okleveles

egészség-pszichológus

Health Psychologist

181.

 

 

egészségügyi menedzser

Health Care Management

okleveles egészségügyi menedzser

Health Care Manager

182.

 

 

egészségügyi szociális munka

 

Social Work in Health Care

okleveles egészségügyi szociális munkás

Social Worker in Health Care

183.

 

 

fizioterápia

 

Physiotherapy

okleveles fizioterapeuta

Physiotherapist

184.

 

 

 

fogorvos

Dentistry

okleveles fogorvos doktor

Dentist (D.M.D. - doctor medicinae dentariae)

185.

 

 

 

gyógyszerész

Pharmacy

okleveles gyógyszerész

Pharmacist (Pharm. D - doctor pharmaciae)

186.

 

 

klinikai laboratóriumi kutató

 

Clinical Laboratory Sciences

okleveles klinikai laboratóriumi kutató

Clinical Laboratory Scientist

187.

 

 

komplex rehabilitáció

 

Complex Rehabilitation

okleveles rehabilitációs szakember

Rehabilitationist

188.

 

 

népegészségügyi

 

Public Health

okleveles népegészségügyi szakember

Expert in Public Health

189.

 

 

radiográfia

 

Radiography

okleveles radiográfus

Radiographer

190.

 

 

táplálkozástudományi

 

Nutritional Sciences

okleveles táplálkozástudományi szakember

Nutritionist

 

Frissítve: 2017.11.03 10:46