1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Ki végezhet gyógyszerismertetői tevékenységet?

Gyógyszerismertetést az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel vagy a Gyftv. 12. §-a szerint bejelentett ismertetési tevékenységet folytatóval (ismertetési tevékenységet folytató) munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló orvos, fogorvos, gyógyszerész, biológus, vegyész, orvos- és egészségtudományi képzési terület, egészségtudományi képzési ág valamely alapképzési szakán végzett személy, továbbá olyan személy folytathat, aki a gyógyszerismertetői tevékenység végzéséhez előírt feltételek teljesítése alól 2007. március 14-ét megelőzően felmentést kapott. (3/2009. (II. 25.) EüM rendelet 8. §(1) )

A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet tartalmazza a gyógyszerismertetéshez elfogadható szakképzettségek jegyzékét.


Frissítve: 2022.05.31 10:09