1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

„Különleges táplálkozási célú élelmiszerek”-nek nevezett termék kategóriák: változás a szabályozásában

Az általános, közfogyasztásra szánt élelmiszerektől eltérő „különleges táplálkozási célú élelmiszerek”-nek nevezett termék kategóriák jogi szabályozásának alapjait több mint három évtizeddel ezelőtt alakították ki. Az idők folyamán elfogadott kisebb módosításokat egységes szerkezetbe foglaló a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló Európai Parlament és a Tanács 2009/39/EK irányelvét (továbbiakban 2009/39/EK irányelv) 2016. július 19-én, a specifikus csoportoknak szánt élelmiszerekről szóló Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU rendelete (továbbiakban 609/2013/EU rendelet) hatályon kívül helyezte.

A 2009/39/EK irányelv egy keretszabályozás volt, amelynek hatálya alatt számos termék-specifikus előírást fogadtak el. Az irányelv a felülvizsgálata azt mutatta, hogy az elmúlt évtizedekben egyre változatosabb és különféle célokra szolgáló élelmiszerek jelentek meg a piacon, és egyben olyan új jogszabályok elfogadására is sor került, amelyek kölcsönhatásai ezen irányelvvel problémákat vetettek fel. Mind ezek miatt vált szükségessé a jogi megközelítés módosítása, és az új szabályozás kialakítása.

A 609/2013/EU rendelet a megszüntette a különleges táplálkozási célú élelmiszer fogalmát, és a felesleges és ellentmondásos szabályok felszámolásával, olyan új keretet hozott létre, amely figyelembe veszi a piacon és az uniós élelmiszerjogban bekövetkezett új szabályozásokat. Ennek érdekében felülvizsgálatra kerültek a 2009/39/EK irányelv alá eső termékcsoportok, és a 609/2013/EU rendelet már csupán azon jól ismert és pontosan meghatározott élelmiszer-kategóriákat szabályozza, amelyek nélkülözhetetlenek bizonyos élettani állapotok esetén és/vagy elengedhetetlenek a lakosság egyes jól meghatározott, veszélyeztetett csoportjainál a táplálkozási igény kielégítéséhez.

Táblázat - A Keretszabályozás alá eső termékcsoportok

2009/39/EK irányelv alapján

 

609/2013/EU rendelet alapján

 

· Anyatej-helyettesítő és anyatej- kiegészítő tápszerek

· Csecsemőknek, kisgyermekeknek szánt gabona alapú élelmiszerek és bébiételek

· Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek

· Testtömegcsökkentés céljára szolgáló csökkentett energia tartalmú élelmiszerek

· Nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban sportolóknak szánt élelmiszerek

· Szénhidrát-anyagcserezavarokban szenvedőknek készült diabetikus élelmiszerek

· Egyéb (pl. kisgyerektej, gluténmentes)

· Anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek

· Csecsemőknek, kisgyermekeknek szánt gabona alapú élelmiszerek és bébiételek

· Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek

· Testtömeg-szabályozás céljára szolgáló,teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek

Testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerek

A „testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerek” 2016. július 20-ig szintén különleges táplálkozási célú élelmiszernek minősültek, és a testtömegcsökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló Bizottság 96/8/EK irányelvének (továbbiakban 96/8/EK irányelv) egyedi szabályai vonatkoztak rájuk.

Időközben azonban egyre több olyan, az átlagfogyasztónak szánt élelmiszer jelent meg a piacon, amelyeken testtömeg-szabályozásra utaló hasonló állításokat tüntetnek fel, egészségre vonatkozó állításként.

A 609/2013/EU rendelet megállapította, hogy ezeket az állításokat az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló Európai Parlament és a Tanács 1924/2006/EK rendelete (továbbiakban 1924/2006/EK rendelet) alatt szükséges szabályozni, és azoknak az abban foglalt követelményeknek kell megfelelniük. A testtömeg-szabályozás céljából forgalomba hozott élelmiszerek e csoportján belüli lehetséges zűrzavar kiküszöbölése, valamint a jogbiztonság és az uniós jogi aktusok koherenciája érdekében.

Ennek megfelelően 2016. július 20-tól a testtömeg-csökkentés céljára szolgáló a napi étrend egy részét, egy vagy több étkezés helyettesítését szolgáló termékek nem tartoznak 96/8/EK irányelv hatálya alá. Ezek élelmiszerek összetételét és jelölését már nem írja elő specifikus jogszabály.

A testtömeg-szabályozással kapcsolatos egészségre vonatkozó állítások feltüntetését az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló Bizottság 432/2012/EU rendelete szabályozza, amely a 1924/2006/EK rendelet és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére került elfogadásra.

Sportolóknak szánt élelmiszerek

A 609/2013/EU rendelet a sportolóknak szánt élelmiszerek további vizsgálatát írta elő, annak elemzése érdekében, hogy szükség van-e különleges szabályok létrehozására az említett kategória tekintetében. Ennek végrehajtásához az Európai Uniós Bizottság azt a feladatot kapta, hogy készítsen egy jelentést az Európai Parlament és a Tanács részére a termékcsoport tekintetében, amelynek a specifikus előírások esetleges szükségességével kapcsolatos javaslatot is tartalmaznia kellett.

A jelentés előkészítéséhez, a Bizottság felkérésére, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tudományos és technikai támogatást nyújtott a sportolóknak szánt élelmiszerekről, amely beszámoló az alábbi hivatkozás alatt tekinthető meg el angol nyelven:

Tudományos és technikai támogatás a sportolóknak szánt élelmiszerekről

Emellett a Bizottság konzultált a tagállamokkal valamint a témában érdekeltekkel, és részletesen tájékozódott a termékek forgalmazásáról.

A Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak készített sportolóknak szánt élelmiszerekről szóló jelentése 2016. június 15-én került közzétételre. A teljes jelentés az alábbiakban érhető el:

(Magyar nyelven), (Angol nyelven)

A jelentés megállapította, hogy a sportolóknak szánt élelmiszerek szabályozása tekintetében nincs szükség egyedi rendelkezésekre és 2016. július 20-tól az ilyen típusú élelmiszerekre kizárólag az élelmiszerjog horizontális szabályai vonatkoznak.

Szénhidrát-anyagcserezavarokban szenvedőknek készült diabetikus élelmiszerek

A szénhidrát-anyagcserezavarokban szenvedőknek készült diabetikus élelmiszerek szabályozása, még a 609/2013/EU rendelet életbe lépését megelőzően megváltozott, mivel már akkor sem volt világos, hogy megfelelő alapja van-e annak, hogy különleges rendelkezéseket fogadjanak el a szénhidrátanyagcsere-zavarban (diabetes) szenvedő betegeknek szánt élelmiszercsoport tekintetében. Az Európai Bizottság témával foglalkozó, 2008-ban megjelent jelentése, arra a következtetésre jutott, hogy cukorbetegek számára különleges táplálkozási célra készült, speciális összetételi kritériumok létrehozása tudományosan nem indokolt, mivel cukorbetegek étrendjének ideális összetétele hasonló a teljes népességnek javasolt étrenddel, következésképpen táplálkozási szükségleteiket a normál közfogasztásra szánt élelmiszerek felhasználásával is ki lehet elégíteni.

A jelentés megjelenését követően az Európai Parlament és a Tanács megállapodott abban, hogy a cukorbetegeknek szánt élelmiszerek nem tartoznak a specifikus csoportoknak szánt élelmiszerekről szóló 609/2013/EU rendelet hatálya alá.

A Bizottság a szénhidrát-anyagcserezavarban (cukorbetegségben) szenvedő személyek számára készült élelmiszerekről szóló jelentése az alábbiakban érhető el:

(Magyar nyelven), (Angol nyelven)

Gluténmentes élelmiszerek

A 609/2013/EU rendelet életbe lépése a gluténérzékenyeknek szánt termékek esetében is változást eredményezett.

Egyrészt a 2009/39/EK irányelv megszűntetésével a gyártóknak és forgalmazóknak 2016. július 20-tól már nem kell bejelenteniük az OGYÉI felé, ha gluténérzékenyeknek szánt élelmiszert kívánnak forgalmazni.

Másrészt a 609/2013/EU rendelet megállapította, hogy az fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendeletében (továbbiakban 1169/2011/EU rendelet) kell szabályozni a „gluténmentes” és a „nagyon alacsony gluténtartalmú” állítások használatára vonatkozó szabályokat is. Tekintettel arra, hogy az 1169/2011/EU rendelet már akkor előírta a tudományosan bizonyítottan allergén vagy intoleranciát okozó összetevők, például a gluténtartalmú összetevők kötelező címkézését minden élelmiszer esetében, így az egyértelműség és a következetesség biztosítása érdekében célszerű volt, hogy a gluténre vonatkozó valamennyi szabályt is itt szabályozzák.

A 609/2013/EU rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében:

  • először is a Bizottság 1155/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete módosította az 1169/2011/EU rendeletet, lehetővé téve a Bizottság számára, hogy új szabályokat állapítson meg a kérdésben), majd
  • ezt követően a fogyasztóknak az élelmiszerek gluténmentessége vagy csökkentett gluténtartalma tekintetében nyújtott tájékoztatásra vonatkozó követelményekről szóló Bizottság 828/2014/EU végrehajtási rendeletében meghatározta a specifikus előírásokat.

Az új szabályozás lényegében nem változtatta meg a "gluténmentes" és a "nagyon alacsony gluténtartalmú" jelölés használatára vonatkozó, korábban a lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek összetételéről és címkézéséről szóló Bizottság 41/2009/EK rendeletében meghatározott főbb kritériumokat.

Kisgyermekek számára készült tejalapú italokról és hasonló termékek

A 609/2013/EU rendelet a kisgyermekek számára készült tejalapú italok és hasonló termékek, az ún. „kisgyerek formulák” további vizsgálatát írta elő, annak elemzése érdekében, hogy szükség van-e különleges szabályok létrehozására az említett kategória tekintetében. Ennek végrehajtásához az Európai Uniós Bizottság azt a feladatot kapta, hogy készítsen egy jelentést az Európai Parlament és a Tanács részére a termékcsoport tekintetében, amely jelentésnek a specifikus előírások esetleges szükségességével kapcsolatos javaslatot is tartalmazniuk kellett.

A jelentés előkészítéséhez, a Bizottság felkérésére, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tudományos véleményt közölt a csecsemők és kisgyermekek tápanyag szükségleteiről és étrendi beviteleiről az Európai Unióban, amely vélemény az alábbi hivatkozás alatt tekinthető meg el angol nyelven:

EFSA tudományos vélemény a csecsemők és kisgyermekek tápanyag szükségleteiről és étrendi beviteleiről az Európai Unióban

A Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak készített a kisgyermekeknek szánt tápszerekről szóló jelentése 2016. március 31-én került közzétételre. A teljes jelentés az alábbiakban érhető el: 

(Magyar nyelven), (Angol nyelven)

A jelentés megállapította, hogy a kisgyermekek számára készült tejalapú italok és hasonló termékek szabályozása tekintetében nincs szükség egyedi rendelkezésekre. Az uniós élelmiszerjog általános kereteinek helyes és teljes alkalmazása jelenleg úgy tűnik elégséges a kisgyermekek táplálkozási igényeinek kielégítésére szolgáló fehérjealapú italok összetételének (pl. élelmiszer-adalékanyagok, vitaminok és ásványi anyagok hozzáadása vagy új élelmiszer-összetevők használata) és a termékjellemzők közlésének (pl. élelmiszerekkel kapcsolatos információk, tápanyag összetételre és egészségre vonatkozó állítások) szabályozásához. Megjegyezve, hogy az új jogi keret életbe lépése utáni fejleményeket még nem lehet előre jelezni, mindenesetre a Bizottság az összes nemzeti szabálytervezet uniós jognak való megfelelését ellenőrizni fogja.

A jelenlegi szabályozás alapján tehát az ilyen típusú élelmiszerekre az élelmiszerjog horizontális szabályait kell alkalmazni.


 

Frissítve: 2022.09.19 17:02