1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Gazdálkodási Főosztály

A Gazdálkodási Főosztály feladatai:

a) ellátja a költségvetés tervezésével, teljesítésével kapcsolatos feladatokat;

b) kialakítja az OGYÉI számviteli rendjét, ellátja a könyvviteli feladatokat;

c) ellátja a pénzgazdálkodással, előirányzat-felhasználással és nyilvántartással, kötelezettségvállalás-nyilvántartással kapcsolatos feladatokat;

d) ellátja a zárlati munkálatokkal, leltárkészítéssel kapcsolatos feladatokat;

e) elkészíti a költségvetési beszámolókat, évközi jelentéseket, adatszolgáltatásokat;

f) az előirányzatokat módosítja, nyilvántartja;

g) ellátja a bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatokat;

h) ellátja az adókkal és járulékokkal kapcsolatos nyilvántartási, elszámolási, bevallási feladatokat;

i) ellátja a TB kifizetőhelyi feladatokat;

j) vezeti a jogszabályok által és saját hatáskörben előírt analitikus nyilvántartásokat;

k) ellátja a pénzeszközök kezelésével kapcsolatos feladatokat;

l) kiállítja a kimenő számlákat;

m) kezeli, kifizeti a beérkező számlákat;

n) ellátja a kiküldetésekkel kapcsolatos feladatokat, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat;

o) elkészíti a rendszeres és eseti, gazdasági és pénzügyi tartalmú adatszolgáltatásokat, és továbbítja a Minisztérium, a Magyar Államkincstár és egyéb érintett szervezetek felé;

p) kapcsolatot tart a Minisztériummal, egyéb külső szervezetekkel.


Recskó Richárd

főosztályvezető

recsko.richard@nngyk.gov.hu

tel.: 06-20/499-49-00

 

Németh Ildikó

pénzügyi osztályvezető

nemeth.ildiko@nngyk.gov.hu

tel.: (1) 88 69 300/253


Bérszámfejtési Osztály

Számviteli Osztály

Pénzügyi Osztály

Frissítve: 2023.02.02 14:58