1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, Fax: (1) 8869-460

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások

ÚTMUTATÓ a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások használatához (2017. 06. 14.)

Az Európai Unió területén egyre nagyobb számú termékeken tüntetnek fel olyan állításokat, amelyek a táplálkozásra vagy az egészségre vonatkoznak. Az egyes tagországok szabályozása igen eltérő volt az állítások vonatkozásában, ezért szükségessé vált harmonizált EU-s szintű szabályozás létrehozása

 • a fogyasztók érdekeinek védelme,
 • az áruk szabad áramlásának elősegítése,
 • a tisztességes gyártók érdekeinek védelme,
 • az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében.

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1924/2006/EK rendelete szabályozza az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokat. A rendelet 2007. január 18-án lépett hatályba és 2007.július 1-től kell alkalmazni.

A rendelet hatálya kiterjed a teljes kereskedelmi kommunikációra, vagyis a végső fogyasztó felé felkínált élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokra, amelyeket

 • a termékek jelölése,
 • megjelenítése
 • reklámozása során alkalmaznak, beleértve
 • az állításként értelmezhető kereskedelmi-, márka-, és fantázianeveket is.

A rendelet alkalmazása során az alábbi rendelkezéseket továbbra is változatlanul figyelembe kell venni:

 • különleges táplálkozási célú élelmiszerekkel kapcsolatos irányelveket (2009/39/EK + a kapcsolódó termék-specifikus irányelvek)*,
 • a természetes ásványvizek kinyeréséről és forgalmazásáról szóló Európai Parlament és a Tanács irányelvet (2009/54/EK),
 • az emberi víz fogyasztására szánt víz minőségéről szóló tanácsi irányelvet (98/83/EK),
 • az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésértől szóló irányelvet (2002/46/EK),

*/Az irányelv 2016. július 20-ig van hatályban, ezt követően a specifikus csoportoknak szánt élelmiszerekről szóló 609/2013/EU rendeletet és a kapcsolódó termék-specifikus rendelkezéseket kell figyelembe venni 

A rendelet alkalmazásában az alábbi fogalom meghatározások érvényesek:

állítás: olyan közlés vagy ábrázolás – beleértve a képi, grafikus vagy jelképes ábrázolás bármely formáját –, amely a közösségi vagy nemzeti jogszabályok szerint nem kötelező, és amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az élelmiszer különleges jellemzőkkel rendelkezik; 

tápanyag: a 1169/2011/EU rendelet I. sz. mellékletében felsorolt fehérjék, szénhidrátok, zsírok, rostok, nátrium/só, vitaminok és ásványi anyagok, vagy olyan anyagok, amelyek ezen csoportok egyikébe tartoznak, vagy annak alkotó elemei;

egyéb anyag: a tápanyagon kívüli egyéb olyan anyag, amely táplálkozási vagy élettani hatással rendelkezik;

tápanyag-összetételre vonatkozó állítás: bármely olyan állítás, amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az élelmiszer bizonyos, a táplálkozásra nézve különös kedvező tulajdonságokkal rendelkezik;

egészségre vonatkozó állítás: bármely olyan állítás, amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az adott élelmiszer, élelmiszercsoport vagy annak valamely alkotóeleme és az egészség között összefüggés van,

betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítás: bármely olyan állítás, amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az adott élelmiszer, élelmiszercsoport vagy annak valamely alkotóeleme jelentősen csökkenti valamely emberi betegség kialakulásának valamely kockázati tényezőjét; 

Hatóság: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)

A rendelet értelmében csak engedélyezett állítások alkalmazhatók.

Az állításokkal szemben megfogalmazott alapvető követelmény, hogy azok

 • nem vezethetik félre a fogyasztót,
 • nem ösztönözhetnek túlzott élelmiszerfogyasztásra,
 • nem kelthetnek kétséget más élelmiszerek fogyaszthatósága iránt,
 • nem kelthetnek félelmet a fogyasztóban,
 • nem sugallhatják azt, hogy a kiegyensúlyozott és változatos étrend nem biztosít megfelelő mennyiségű tápanyagot.

Az állítások csak abban az esetben alkalmazhatók, ha tápanyag, vagy egyéb biológiailag fontos anyag

 • jelenléte, hiánya, csökkent, vagy növelt mennyisége bizonyítottan előnyös táplálkozási vagy élettani hatással rendelkezik,
 • jelentős mennyiségben van jelen, illetve nincs jelen, csökkent, vagy növelt mennyiségben van jelen a késztermékben, illetve annak fogyasztott mennyiségében,
 • a szervezet számára hasznosítható formában van jelen,

Az állításokat a fogyasztó számára érthetően kell megfogalmazni.

Az állításoknak a fogyasztásra elkészített késztermékre kell vonatkoznia

Az állításokat általánosan elfogadott tudományos bizonyítékokra kell alapozni, azokkal kell alátámasztani.

Az állítások tudományos igazolása az állítást alkalmazó élelmiszeripari vállalkozó feladata.

A tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások alkalmazásának további feltétele a tápanyag profilnak való megfelelés.

A tápanyag profil az élelmiszerben levő tápanyagok mennyisége, egymáshoz viszonyított aránya. Meghatározásánál elsősorban a táplálkozás-élettanilag nem kedvező tápanyagokat (zsírok, telített zsírsavak, transz-zsírsavak, cukrok, só/nátrium) kell figyelembe venni, de tekintettel kell lenni az élelmiszer lakosság táplálkozásában betöltött szerepére, a benne levő előnyös tápanyagokra is. A tápanyag-profil kidolgozása, alkalmazásának életbe léptetése jelenleg széleskörű vizsgálat és mérlegelés tárgyát képezi. A döntéshozatalig javasolt elkerülni állítások alkalmazását a magas zsír-, telített zsír-, cukor-, sótartalmú élelmiszereken, kivéve a zsír, telített zsírsavak, transz zsírsavak, cukrok, só/nátrium csökkentésére utaló állításokat.

Állítások nem alkalmazhatók:

 • A több mint 1,2 térfogatszázalék alkoholt tartalmazó italokon Kivétel az alkohol, illetve az energia-csökkentésre utaló állítások. A tagállamok nemzeti szabályokat fogadhatnak el az alkoholt tartalmazó italok alkohol-, ill. energiatartalmára vonatkozó állítások szabályozására.

Az alkalmazható tápanyag-összetételre vonatkozó állításokés feltételeik az 1924/2006/EK rendelet mellékletében találhatók

Egészségre vonatkozó állítások két csoportra oszthatóak:

 • funkcionális állításokra (13. cikk)
 • betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítások (14. cikk).,

Mindkét állítás típus lehet gyermekek egészségével és fejlődésével kapcsolatos állítás (14.cikk)

funkcionális állítások olyan állítások, amelyek az alábbiak leírását vagy említését tartalmazzák:

 • a tápanyag vagy egyéb anyag szerepe a növekedésben, fejlődésben és a szervezet működésében, vagy
 • pszichés állapot és magatartás, vagy
 • fogyás vagy testtömeg-kontroll, illetve az éhségérzet csökkentése vagy a jóllakottság érzés növelése, vagy az étrendből hasznosítható energiamennyiség csökkentése.

A tagállamok 2008. január 31-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátották az általános tudományos ismereteken alapuló egészségre vonatkozó állítások listáját a rájuk vonatkozó feltételekkel és a vonatkozó tudományos alátámasztásra való hivatkozásokkal együtt.

A Bizottság 2012-ben fogadta el a fenti állítások engedélyezett közösségi listáját (432/2012/EU rendelet). 

A listára nem benyújtott, újonnan felfedezett tudományos bizonyítékokon alapuló és/vagy védett adatokat tartalmazó 13. cikk (5) bekezdés szerinti funkcionális egészségre vonatkozó állításokat, továbbá a betegségek kockázatának csökkentésével, valamint a gyermekek egészségével és fejlődésével kapcsolatos állításokat a rendeletben szabályozott engedélyezési eljárást követően lehet alkalmazni.

Magyarországon a kérelmet az OGYÉI-hez, mint kompetens hatósághoz kell benyújtani.

EFSA-hoz benyújtott és EFSA által értékelt kérelmek 

A Bizottság létrehozta az élelmiszerekre alkalmazott, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások közösségi nyilvántartását (regiszter).

A nyilvántartás a következőket tartalmazza:

 • a tápanyag-összetételre vonatkozó állításokat és a rájuk vonatkozó feltételeket a mellékletben meghatározottak szerint,
 • az elutasított, egészségre vonatkozó állításokat, az elutasítás indokolásával
 • az engedélyezett egészségre vonatkozó állításokat és használatuk feltételeit
 • a védett adatok alapján engedélyezett, egészségre vonatkozó állításokat. 

Az engedélyezett elutasított állítások regisztere és a mögöttes rendelkezések nem tekinthetők élelmiszerbiztonsági értékelésnek, azaz az állítás tárgyát képező anyag nem minden tagállamban tekinthető élelmiszernek, élelmiszer-összetevőnek.


A rendelet alkalmazásához szorosan kapcsolódó jogszabályok:

 

EU konszolidált lista

Útmutatók

Frissítve: 2017.06.15 12:01