1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Belladonna-Pharma Egészségügyi Betéti Társaság

a) a közhírré tétel napja

2020. február 25.

b) az eljáró hatóság megnevezése

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

c) az ügy száma és tárgya

OGYÉI/55727/2019, gyógyszer-forgalmazási tevékenység ellenőrzése

d) a jogsértő neve

Belladonna-Pharma Egészségügyi Betéti Társaság

e) a megállapított tényállás összefoglaló ismertetése

Az OGYÉI 2019. június 20. napján hatósági célellenőrzést tartott a 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 41. cím alatti Belladonna Gyógyszertárban a 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 16. cím alatti Szent István Gyógyszertár részére, 2014. július 1. napja és 2019. június 20. napja közötti időszakban történt gyógyszerértékesítés vizsgálata tárgyában. Ezt követően az OGYÉI hivatalból eljárást indított OGYÉI/55727-1/2019. iktatószámon a Belladonna-Pharma Egészségügyi Betéti Társaság gyógyszer-forgalmazási tevékenységének vizsgálata ügyében.

Az OGYÉI megállapította, hogy a vizsgált időszakban a Belladonna Gyógyszertár a Szent István Gyógyszertár részére 94 esetben értékesített gyógyszert, összesen 11.189 doboz mennyiségben, összesen 41.085.609,- Ft értékben. Megállapítást nyert továbbá, hogy Belladonna Gyógyszertár a vizsgált időszakban 43 alkalommal szerzett be gyógyszert a Szent István Gyógyszertártól, összesen 12.785 doboz mennyiségben, összesen 18.082.318,- Ft értékben.

A megállapított tényállás szerint a Belladonna-Pharma Egészségügyi Betéti Társaság vényköteles és vény nélkül kiadható gyógyszereket szerzett be a gyógyszer-nagykereskedelem folytatására jogosító engedéllyel nem rendelkező Magister-Pharm Kereskedelmi Betéti Társaságtól, továbbá vényköteles és vény nélküli kiadható gyógyszerek továbbértékesítésével, a Magister-Pharm Kereskedelmi Betéti Társaság, mint viszonteladó részére, gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet folytatott erre jogosító hatósági engedély nélkül.

Az OGYÉI a szabálytalan gyógyszerforgalmazás körülményeinek figyelembe vételével 2.960.000 Ft, azaz Kettőmillió-kilencszázhatvanezer forint pénzbírság kiszabását ítélte a jogsértéssel arányban álló szankciónak.

f) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölése

A Gytv. 12.§ (3) bekezdése, a Gytv. 11. § (1) bekezdése

g) a döntés rendelkező része

A Belladonna-Pharma Egészségügyi Betéti Társaságot, a 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 41. cím alatti Belladonna Gyógyszertár egyedi elnevezésű közforgalmú gyógyszertár működtetőjét a gyógyszerek beszerzésére és forgalmazására vonatkozó szakmai szabályok és jogszabályok súlyos megsértése miatt 2.960.000 Ft, azaz kettőmillió-kilencszázhatvanezer forint bírság megfizetésére kötelezem és megtiltom a 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 41. cím alatti Belladonna Gyógyszertárban a jogsértő gyógyszerbeszerzési és forgalmazási tevékenység további folytatását.

h) a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás ténye

A döntés bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban.

Frissítve: 2021.08.26 10:38