1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Az új EU rendelettel kapcsolatos információk

Klinikai vizsgálatok engedélyezése az új reguláció szerint

Az új Eu klinikai vizsgálati portál és adatbázis fejlesztési időterve megtalálható az EMA honlapján: 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2015/12/WC500199078.pdf


 

A Regulációhoz kapcsolódó több dokumentációról nyilvános konzultáció indult. Hozzászólásra 2016. augusztus 31-ig van lehetőség.

http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_en.htm


Frissítve: 2016.06.02 17:13