1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások

ÚTMUTATÓ a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások használatához (2017. 06. 14.)

Európai Uniós szintű szabályozás szükségessége - alapvető célok

Az Európai Unió területén egyre nagyobb számú terméken tüntetnek fel olyan állításokat, amelyek a táplálkozásra vagy az egészségre vonatkoznak. Az egyes tagországok szabályozása igen eltérő volt az állítások vonatkozásában, ezért szükségessé vált egy harmonizált EU-s szintű szabályozás létrehozása

 • a fogyasztók érdekeinek védelme,
 • az áruk szabad áramlásának elősegítése,
 • a tisztességes gyártók érdekeinek védelme,
 • az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében. 

A rendeleti szabályozás és annak hatálya

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1924/2006/EK rendelete szabályozza az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokat. A rendelet 2007. január 18-án lépett hatályba és 2007.július 1-től kell alkalmazni. 

A rendelet hatálya kiterjed a teljes kereskedelmi kommunikációra, vagyis a végső fogyasztó számára kínált élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokra, amelyeket

 • a termékek jelölése,
 • megjelenítése,
 • reklámozása során alkalmaznak, beleértve,
 • az állításként értelmezhető kereskedelmi-, márka-, és fantázianeveket is.

A rendelet alkalmazása során az alábbi rendelkezéseket továbbra is változatlanul figyelembe kell venni:

 • specifikus csoportoknak szánt élelmiszerekről szóló rendelet és a kapcsolódó termék-specifikus rendelkezések (609/2013 EU),
 • a természetes ásványvizek kinyeréséről és forgalmazásáról szóló Európai Parlament és a Tanács irányelvet (2009/54/EK),
 • az emberi víz fogyasztására szánt víz minőségéről szóló tanácsi irányelvet (98/83/EK),
 • az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésértől szóló irányelvet (2002/46/EK),

A rendelet alkalmazásában az alábbi fogalom meghatározások érvényesek:

állítás:olyan közlés vagy ábrázolás – beleértve a képi, grafikus vagy jelképes ábrázolás bármely formáját –, amely a közösségi vagy nemzeti jogszabályok szerint nem kötelező, és amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az élelmiszer különleges jellemzőkkel rendelkezik;

tápanyag:a 1169/2011/EU rendelet I. sz. mellékletében felsorolt fehérjék, szénhidrátok, zsírok, rostok, nátrium/só, vitaminok és ásványi anyagok, vagy olyan anyagok, amelyek ezen csoportok egyikébe tartoznak, vagy annak alkotó elemei;

egyéb anyag:a tápanyagon kívüli egyéb olyan anyag, amely táplálkozási vagy élettani hatással rendelkezik;

tápanyag-összetételre vonatkozó állítás:bármely olyan állítás, amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az élelmiszer bizonyos, a táplálkozásra nézve különös kedvező tulajdonságokkal rendelkezik;

egészségre vonatkozó állítás:bármely olyan állítás, amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az adott élelmiszer, élelmiszercsoport vagy annak valamely alkotóeleme és az egészség között összefüggés van;

betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítás:bármely olyan állítás, amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az adott élelmiszer, élelmiszercsoport vagy annak valamely alkotóeleme jelentősen csökkenti valamely emberi betegség kialakulásának valamely kockázati tényezőjét;

Hatóság: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA).

Frissítve: 2018.09.19 12:25