1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

A tetrazol-csoportot tartalmazó angiotenzin-II receptorblokkolókkal (sartan típusú készítmények) kapcsolatban lefolytatott felülvizsgálati (Art. 31 referral) eljárás követelményeinek teljesítése (frissítve 2021. március)

Közlemény a tetrazol csoportot tartalmazó szartánokra vonatkozó Art 31 felülvizsgálat újraértékelését követően

2020 októberében a CHMP arra a következtetésre jutott, hogy a tetrazol csoportot tartalmazó angiotenzin-II-receptor antagonistákra (szartánokra) vonatkozó 31. cikk szerinti felülvizsgálati eljárás során meghatározott feltételeket össze kell hangolni az 5. cikk (3) bekezdése szerinti felülvizsgálatban megfogalmazott ajánlásokkal. Ennek megfelelően javasolta, hogy a kandeszartán, irbeszartán, lozartán, olmezartán és valszartán tartalmú készítmények forgalombahozatali engedélyeiben meghatározott feltételeket módosítsa a Bizottság.

A legfőbb változás a nitrozaminok határértékeivel kapcsolatos, melyet korábban a hatóanyagokban kellett meghatározni, míg most ezeket a szennyezőket a késztermék szintjén kell ellenőrizni. A korábbi ajánlásokkal összhangban a nitrozamin szennyező jelenlétének elkerülésére vagy korlátozására megfelelő kontroll stratégiát kell kidolgozni, illetve szükség esetén a gyártási eljárást is módosítani szükséges. A gyártóknak értékelni kell a nitrozaminok jelenlétének kockázatát a gyógyszereikben, valamint megfelelő analitikai vizsgálatokat végezni.

Mindezek az alábbi módosított feltételek meghatározásához vezettek, melyeket minden tetrazol gyűrűt tartalmazó szartán tartalmú készítmény esetén be kell emelni a forgalombahozatali engedélybe:

A forgalombahozatali engedély feltételei

Határidő

A forgalomba hozatali engedély jogosultja köteles gondoskodni arról, hogy a késztermékhez felhasznált hatóanyagok gyártási folyamatait felülvizsgálják az N-nitrózaminok keletkezésének potenciális kockázatára vonatkozóan, és a nitrózaminszennyeződés lehető legkisebb mértékűre csökkentése érdekében szükség szerint módosítsák azokat, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek nitrózaminszennyeződéseire vonatkozó, a 726/2004/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése szerinti eljárásban az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága által 2020. június 25-én elfogadott ajánlásokkal összhangban.

2021. április 17.

A forgalombahozatali engedély jogosultja köteles gondoskodni arról, hogy a késztermék gyártási folyamatait felülvizsgálják az N-nitrózaminok keletkezésének potenciális kockázatára vonatkozóan, és a nitrózaminszennyeződés lehető legkisebb mértékűre csökkentése érdekében szükség szerint módosítsák azokat, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek nitrózaminszennyeződéseire vonatkozó, a 726/2004/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése szerinti eljárásban az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága által 2020. június 25-én elfogadott ajánlásokkal összhangban.

2022. szeptember 26.

Az N-nitrózaminok esetében a forgalombahozatali engedély jogosultjának biztosítania kell, hogy megvalósul egy ellenőrzési stratégia a késztermékekben használt hatóanyagtételeknél.

2019. április 17. (a 2019-ben elfogadott 31. cikk szerinti beterjesztésre vonatkozó bizottsági határozatok utolsó dátuma1)

Az N-nitrozo-dimetilamin (NDMA) és az N-nitrozo-dietilamin (NDEA) esetében a forgalombahozatali engedély jogosultjának az alábbi specifikációkat kell bevezetnie:

A késztermék esetében alkalmazni kell az NDMA-ra (96 ng/nap) és az NDEA-re (26,5 ng/nap) vonatkozó határértékeket. A határértékeket úgy kell kiszámítani, hogy a vonatkozó határértéket (ng) elosztják az adott terméknek az alkalmazási előírásban feltüntetett maximális napi adagjával (mg).

A határértéket általában fel kell tüntetni a késztermékre vonatkozó specifikációkban.

A specifikációkból való kihagyás csak akkor indokolt, ha kimutatható, hogy az adott N-nitrózaminok szintje következetesen a fentiekben meghatározott határérték ≤ 10 %-a, valamint a kiváltó okot azonosították és jól ismert.

A szúrópróba-szerű vizsgálat csak akkor indokolt, ha bizonyítható, hogy az adott N-nitrózaminok szintje következetesen a fentiekben meghatározott határérték ≤ 30 %-a, valamint a kiváltó okot azonosították és jól ismert.

2021. június 30.

 

A fenti feltételek forgalombahozatali engedélybe való beemelése érdekében minden forgalombahozatali engedély jogosultnak (MAH) szükséges egy IAIN C.I.11.a típusú módosítást benyújtania, melyben kérjük jelezni, hogy a korábbi 31. cikkely szerinti felülvizsgálat eredményeként meghatározott feltételek közül melyeket teljesítették már. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az engedélyükbe csak a még nem teljesített feltételek kerülnek majd be.

Az implementálással kapcsolatos kérdésekre választ ad a CMDh Questions & Answers on implementation of outcome of Art. 31 referral on angiotensin-II-receptor antagonists (sartans) containing a tetrazole group című dokumentum, de az alábbiakban mi is közzétettünk néhány gyakran feltett kérdést és választ.

Miről szól a kötelező IAIN C.I.11.a módosítás?

A MAH-oknak most újra be kell adniuk egy IA C.I.11.a típusú módosítást, mert megváltozott a Bizottság határozata, kibővült a feltételek köre. A korábbi határozat még abból indult ki, hogy a nitrozamin szennyező a hatóanyagban fordulhat csak elő. Ezt követően azonban a CHMP lefolytatta az Art 5(3) felülvizsgálati eljárást a nitrózamin szennyezőkkel kapcsolatban, melynek eredményeként egy tudományos állásfoglalást tettek közzé. Ebben már szerepelt, hogy a késztermékben is előfordulhatnak ezek a szennyezők, mivel felmerült több, a késztermék gyártásához kapcsolódó kiváltó ok is. Emiatt az eredeti Art 31. referral következtetéseit a sartanok vonatkozásában felül kellett vizsgálni, mert ott még ezt az új tapasztalatot nem vették figyelembe. A módosított határozat annyiban hozott új feltételeket, hogy ki kell terjeszteni a vizsgálatot a késztermékekre is. A MAH-oknak tehát most ezeket az új feltételeket kell beemelniük az engedélyükbe.

Ha 2019-ben benyújtottuk az IAIN C.I.11.a módosítást, most is be kell?

Igen, mivel két új feltételt is tartalmaz a Bizottsági Döntés, melyek még nem teljesülhettek.

Hogyan, milyen dokumentumokkal kell igazolni a teljesült feltételeket az IAIN C.I.11.a módosítási kérelemben?

Az Application Form-ban szükséges jelezni ügyszámmal, eljárásszámmal, hogy mely feltételek, mely eljárás során teljesültek.

A specifikációra vonatkozó módosítást milyen kategóriában kell benyújtani?

IB B.II.d.1.g

Folyamatban lévő módosítási, vagy megújítási eljárás részeként benyújthatók-e a módosítások, vagy önálló kérelemként kell azokat benyújtani?

Nem, önálló módosításként szükséges ezeket benyújtani.

Mi kerül a határozatba? A régi feltételről szóló szöveg kikerül és az új kerül be? Amint teljesülnek a feltételek, magától törlődik a megfelelő szövegrész?

A határozatba azok a feltételek kerülnek be, amelyeket nem teljesítettek még. Azok a feltételek, amelyeket korábban töröltek azok teljesítése miatt, nem kerülnek vissza a határozatba. A feltételek csak abban az esetben kerülnek majd ki a határozatból, ha azokat teljesítik, a megfelelő módosításokat benyújtják. Ennek a pontos követelményei megtalálhatók a CMDh Questions & Answers on implementation of outcome of Art. 31 referral on angiotensin-II-receptor antagonists (sartans) containing a tetrazole group című dokumentumban.

Meghosszabbíthatók-e az egyes határidők?

A határidők meghosszabbítására az Intézetnek nincs lehetősége.

 

Frissítve: 2022.03.30 14:14