1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

A módosítások eljárásrendje ügycsoportok szerint

1. ETT KFEB jóváhagyását igénylő lényeges módosításmelynek engedélyezéséről/elutasításáról – értékelést követően – a hatóság határozat formájában értesíti a Kérelmezőt az ETT KFEB szakhatósági állásfoglalásának birtokában. Igazgatási szolgáltatási díj 110.000 Ft. Ügycsoport azonosító: 3202

Például:

· Protokoll módosítása az alábbi pontok valamelyikében:

o Célkitűzés változása

o Elsődleges vagy másodlagos végpont változása

o Elsődleges végpont mérése változik

o Változás a vizsgálat végének definíciójában

o Új vizsgálati kar vagy placebo csoport beillesztése a vizsgálati tervbe

o A beválasztási vagy kizárási kritériumok és a korcsoport változása

o Vizitek számának változása

o A diagnosztikus vagy orvosi eljárások változása

o Az IDMC (Independent Data Monitoring Committee) megszűntetése

o Az IMP megváltozása

o Az IMP adagolásának vagy alkalmazási módjának változása

· Vizsgálói kézikönyv („Investigator’s Brochure”, „IB”) módosítása az alábbi pontok valamelyikében (az IB „track version”-ja mellett a dokumentum bevezető része vagy egy önálló dokumentum minden esetben tartalmazza a változások rövid leírását táblázatos formában, amely bemutatja az eredeti és az új verziót):

o a vizsgáló számára fontos új toxikológiai vagy farmakológiai adatok, vagy toxikológiai vagy farmakológiai adatok új értelmezése

o a biztonsági referencia információkban (RSI fejezet) olyan változás, amely a vizsgálati készítmény előny/kockázat megítélésére hatással van (pl. újabb várt, súlyos nem kívánatos reakció feltüntetése a táblázatban vagy a halálos és/vagy életet veszélyeztető reakciók gyakoriságának változása) (kísérőlevélben kérjük megemlíteni, ha az RSI fejezetben módosítás történt)

· Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat módosítása

o A betegtájékoztató/beleegyező nyilatkozat módosítása minden esetben lényegesnek minősül a 3. pontban ismertetett változtatások kivételével

· Új vizsgálóhely bevezetése

· Vizsgálatvezető változás

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a továbbiakban az ETT-KFEB a 2001/20/EC Direktíva alapján engedélyezett vizsgálatokban új vizsgálóhelyek és/vagy vizsgálatvezetők kérelmezése esetén az Európai Tanács 536/2014/EU Rendelete szerint benyújtott kérelmeknél alkalmazott alábbi templátok használatát kéri:

Investigator CV template-HU

Site suitability template-HU

2. ETT KFEB jóváhagyását nem igénylő lényeges módosítás, melynek engedélyezéséről/elutasításáról – gyógyszerminőségi értékelést követően – a hatóság határozat formájában értesíti a Kérelmezőt. Igazgatási szolgáltatási díj 110.000 Ft. Ügycsoport azonosító: 3202

Például:

· IMPD, CMC fejezet, sIMPD. (Kérjük, hogy az IMPD „track version”-ja mellett a dokumentum bevezető része vagy egy önálló dokumentum minden esetben tartalmazza a változások rövid leírását táblázatos formában, amely bemutatja az eredeti és az új verziót, valamint a változtatás indoklását.) Példák a leggyakrabban előforduló lényeges módosításokra:

o Hatóanyag vagy vizsgálati készítmény gyártóhelyének változása (idetartozik a tényleges gyártóhely; az elsődleges, másodlagos csomagolóhely - beleértve a címkézőhely - , importáló- és felszabadítóhely); gyártóhely törlése GMP-megfelelőségi problémák miatt

o Kémiai IMP esetében: új szintézisút bevezetése, ill. szintézisút lényeges módosítása, ami a szennyezésprofil megváltozását is maga után vonhatja

o Biológiai IMP esetében: a hatóanyag gyártási folyamatának változásai (például: új sejtvonal létrehozása, új tisztítási lépés bevezetése, tisztítási lépés törlése, a vírus tisztítási lépésekben történő változások); reprocessing; minden olyan változás ami új szennyező megjelenésével járhat

o Vizsgálati készítmény összetételének változása

o Készítmény gyártási folyamatának szignifikáns változása

o Hatóanyag/készítmény specifikációs limitjeinek tágítása; új szennyező felvétele; releváns vizsgálat törlése

o Új analitikai vizsgálómódszer bevezetése

o Hatóanyag/készítmény elsődleges csomagolásának változása

o Lejárati idő kiterjesztése/tárolási utasítás változása előzetesen el nem fogadott kiterjesztési kritériumok (lejárati idő hosszabbítási terv) alapján

o Lejárati idő csökkentése/tárolási utasítások változása specifikáción kívüli eredmények miatt

o Stabilitási protokoll módosítása, stb.

o „In-use” tárolás változása

 

3. ETT KFEB jóváhagyását igénylő nem lényeges módosítás, melyről - értékelés után - a hatóság a Kérelmezőnek tudomásulvételi levelet és az ETT KFEB által megállapított szakhatósági állásfoglalást továbbít. Igazgatási szolgáltatási díj befizetése nem szükséges. Ügycsoport azonosító: 3203

Például:

· „Beteganyagok”, vagyis a betegek kezéhez kerülő információs anyagok – kivéve betegtájékoztatók és beleegyező nyilatkozatok - az adott klinikai vizsgálattal kapcsolatban (pl. betegkártya, betegnapló, kérdőív, köszöntő/köszönő üzenet vizsgálati részvétellel kapcsolatban, betegtoborzó anyag, „Dear Patient Letter”, ajándéktárgy)

· „Urgent safety measure” bejelentés

4. Nem lényeges módosításnak minősülő bejelentés, melyet a hatóság saját hatáskörben értékel. 2023. június 1. napjától a hatóság nem küld tudomásulvételről szóló tájékoztatást. Ügyfélkapus letöltési igazolással tudják igazolni a benyújtást. Ha a bejelentéssel kapcsolatosan kérdés merül fel, (pl. a bejelentés besorolása téves a szakmai értékelés alapján, vagy szakmai hiánypótlás szükséges) azt 30 napon belül kiküldjük a kérelmező részére.

Igazgatási szolgáltatási díj befizetése nem szükséges. Ügycsoport azonosító: 3203, DSUR esetében: 3214

Például:

· A vizsgálati terv (protokoll) minden olyan módosítása, amely a lényeges módosítást meghatározó tételek között nem szerepel (lásd 1. pontot)

· Vizsgálói kézikönyv („Investigator’s Brochure”, „IB”) minden olyan módosítása, amely a lényeges módosítást meghatározó tételek között nem szerepel (lásd 1. pontot)

· Az IMPD nem lényeges módosításnak minősülő változásai (támpont a besoroláshoz: „Guideline on the requirements to the chemical and pharmaceutical quality documentation concerning investigational medicinal products in clinical trials” iránymutatás 8. - revised guideline: 9. - pontja).

o A gyógyszerminőséget érintő nem lényeges módosításokat nem szükséges külön bejelenteni, de e változtatásokat az IMPD-ben vezetni kell, és a következő lényeges IMPD módosítás benyújtásakor a módosított IMPD-nek ezeket a nem lényeges változtatásokat is tartalmaznia kell (lásd még 2. pontot)

Néhány példa a nem lényeges módosításnak minősülő változásokra: a lejárati idő kiterjesztésének bejelentése az engedélyezéskor elfogadott lejárati idő hosszabbítási terv alapján, analitikai bizonylat bevezetett/bevezetendő új gyártási tételről, változás az analitikai vizsgálóhelyben, gyártóhelyek törlése (nem biztonságossági okból), gyártóhely nevének változása, gyártási folyamat kismértékű változása, specifikációs limitek szigorítása (nem biztonságossági okból), stb.

· Címkeminta (magyar nyelvű) (EudraLex/Volume 4/Annex 13 szerint)

· Szponzor változás (Annex 1-et xml file-ban kérjük; egyéb dokumentum nem szükséges)

· Betegszám emelés (biztosítási fedezet igazolás is, ha a korábban biztosított betegszámot túllépik)

· Vizsgálat beteg beválasztási idejének meghosszabbítása

· Frissített biztosítási fedezet igazolás

· Vizsgálóknak írt levél („Dear Investigator Letter”), amennyiben gyógyszerbiztonsági kérdést nem érint (pl. Protocol clarification letter)

· Betegtájékoztató, beleegyező nyilatkozat vagy egyéb, betegek kezébe kerülő anyagok adminisztratív változása (pl. dokumentum azonosítók, engedélyezési dátumok javítása; megbízó név- vagy címváltozása; vizsgálóorvos elérhetőségének változása)

· Vizsgálóhely név- és/vagy címváltozása (amennyiben telephely nem változik)

· vizsgálati jelentés (ha a megbízó az EudraCT adatbázisába feltölti, a hatósághoz nem kérjük benyújtani)

 

5. Bejelentés/adatközlés, melyre a hatóság eddig sem küldött visszajelzést. Ügycsoport azonosító: 3203 (DSUR esetében: 3214).

Például:

· Vizsgálat megkezdése (első beteg beválasztás megtörtént). A bejelentési kötelezettséget a Gyógyszertörvény határozza meg.

· Teljes vizsgálat befejezése a tervezett időpontnak megfelelően (bejelentés a befejezést követő 90 napon belül ’Annex 3’ kíséretében; a hatóság értesíti az ETT KFEB-et)

· Vizsgálat idő előtti befejezése (bejelentés a befejezést követő 15 napon belül ’Annex 3’ kíséretében; a hatóság értesíti az ETT KFEB-et)

· Vizsgálat befejezése Magyarországon (a bejelentés a hatóság kérése a publikus adatbázis havonkénti frissíthetősége céljából)

· Vizsgálóhely bezárása (ha egyéb dokumentummal összevontan jelentik be, a levél tárgyában kérjük hangsúlyosan megemlíteni) 

· Engedélyezett, de meg nem nyitott vizsgálóhelyre vonatkozóan a vizsgálóhely megnyitását végleg elvető döntésről szóló bejelentés

· Értesítés GxP sértésről (szükség esetén hatósági intézkedés lehetséges)

· DSUR (Development Safety Update Report)/ASR (Annual Safety Report)

Frissítve: 2023.05.31 12:52