1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

A módosítási eljárások igazgatási eljárási díja

A klinikai vizsgálatok módosításának igazgatási eljárási díja egységesen 110.000 Ft. Abban az esetben, ha a dokumentumok továbbításra kerülnek az Egészségügyi Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága felé, a hatóság az eljárási díj 60%-át az etikai bizottságnak továbbítja. A megbízónak nincs közvetlen befizetési kötelezettsége az Egészségügyi Tudományos Tanács felé. Immunológiai vizsgálati készítménnyel végzendő klinikai vizsgálat engedélyének módosítása esetén a kérelmező által befizetett igazgatási szolgáltatási díj 50-50%-ban az Egészségügyi Tudományos Tanács és az Országos Közegészségügyi Intézet között oszlik meg.

A díjat az OGYÉI 10032000-00290050-00000000 számú elszámolási számlájára történő átutalással kell megfizetni.

  • az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. számú mellékletének III.G.2. pontja
  • az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról szóló 57/2009. (XII.30.) EüM rendelet
Frissítve: 2017.12.04 12:15