1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

A BREXIT lehetőségei a magyar gyógyszerhatóság számára

A magyar betegek lehetnek a nyertesei annak, ha a kormány támogatja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet abban, hogy a Brexit miatt éppen átalakuló Európia Gyógyszerügynökség tevékenységéből a korábbinál jóval nagyobb részt tudjon vállalni. A magyarországi gyógyszerhatóság nemzetközi gyógyszer-engedélyezés területén szerzett tapasztalatai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a hazai gyógyszeripari innováció fellendüljön, a hatósági szakértők tudásukat és tapasztalataikat a hazai kis-és középvállalkozói szektor szolgálatába állítva pedig javíthatnak a magyarországi cégek versenyképességén.

Az idén 30. alkalommal, 2018-ban Bázelben megrendezett „DIA Europe” konferencia kiváló lehetőséget teremt arra, hogy az OGYÉI főigazgatója, dr. Pozsgay Csilla számot adjon az EU-s tagországok szakértői előtt az intézet elmúlt években végzett munkájáról. A konferencia egyedülálló abban a tekintetben, hogy az egészségügyi ellátásért felelős valamennyi szereplőt felsorakoztatja, a szakmapoltikai döntéshozóktól a gyógyszer-engedélyező hatóságok szakértőin át a gyógyszerkutatás-fejlesztéssel, a gyógyszerforgalmazással és az egészségügyi ellátások finanszírozásával foglalkozó szakemberekig. A cél az, hogy a párbeszéd révén elősegítsük azt, hogy a betegek mielőbb hozzájussanak az innovatív, új kezelési eljárásokhoz.

Ennek érdekében a résztvevők a fókusztémák keretében számba veszik a gyógyszerügyi hatóságok és a technológiaértékelő szervek közötti szinergiák erősítésének lehetőségeit, az értékközpontú egészségügyi ellátás irányába történő elmozdulás feltételeit és a Big Data szerepét e folyamatban, de szó lesz a klinikai vizsgálatok új szabályozásának várható kihatásairól és a klinikai kutatások előmozdításának lehetőségeiről is.

Az európai unós gyógyszer-engedélyezéssel és az EMA tevékenységének irányvonalaival foglalkozó szekcióban dr. Pozsgay Csilla, az OGYÉI főigazgatója képviseli hazánkat, olyan kiemelt szakértők mellett, mint prof. Guido Rasi, az EMA ügyvezető igazgatója és Tomas Salmonson, az EMA Humán alkalmazásra szánt gyógyszerekkel foglalkozó Bizottságának (CHMP) elnöke. A szekció a Brexit és az EMA székhelyének Londonból Amszterdamba való átköltözése köré épül azzal a céllal, hogy a hatósági szakértők tudásukkal és tapasztalataikkal hozzájáruljanak a küszöbön álló változás gördülékeny lezajlásához és a fennakadásoktól mentes munkamenet biztosításához.

Az OGYÉI stratégiai célkitűzéseknek megfelelően egy hangsúlyváltással szeretne ismét a nemzetközi színtérre lépni, jelentősebb szerepet vállalni az Európia Gyógyszerügynökség munkájában. A Brexit okán az EU 27 tagállam között komoly verseny zajlik, hisz eddig az angol nemzeti hatóság a gyógyszer-engedélyezési folyamatok 25 – 30%-át látta el nagyon magas színvonalon.

Ahhoz, hogy az OGYÉI minden kínálkozó lehetőséget megragadhasson, a kormány támogatására számít. A kabinet támogatása egyrészt olyan szakmai lehetőséget jelentene, amely jelentősen növelné az OGYÉI és így Magyarország nemzetközi hírnevét, a V4-ek körében abszolút vezető pozícióra tehetnénk szert. Sokszorosára növelné az intézet és a hazai ipar innovációs potenciálját, melynek eredményeképp „hazahozhatná” a külföldön fejlesztésben dolgozó magyar munkavállalókat, erősíthetné a hazai gyógyszeripar innovációs hálózatát.

Az OGYÉI eddig sem volt tétlen, 2017-ben létrehozta Innovációs Irodáját, amelynek egyik kulcsfeladata a korai fejlesztések támogatása. Az Intézet folyamatosan figyelemmel kíséri a legújabb hazai fejlesztéseket, nemzetközi-és hazai kutatási irányokat, a támogatásra érdemes magyarországi projektek. Az Innovációs Iroda tevékenysége elsősorban a korai fejlesztés támogatását célozza, ez a típusú tevékenység egy új irány az Európai Unióban tevékenykedő gyógyszerhatóságok munkájában, melynek az OGYÉI is aktív részese. Az OGYÉI főigazgatójának meggyőződése, hogy ez a szemlélet, ez a segítő hozzáállás szolgálja legjobban a magyar betegek érdekét!

2018. 04. 18.

Frissítve: 2018.04.18 15:37