1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

6. Hogyan terjeszthetők a kockázatcsökkentő anyagok és kell-e dokumentálni a terjesztést?

A kockázatcsökkentő anyagok terjesztési módjára a kérelmező tesz javaslatot a benyújtás alkalmával, melynek megfelelőségét a FVF bírálja el. Az elbírálás eseti alapon történik, figyelembe véve a kiértesítendők körét, számát, a magyar egészségügyi ellátórendszer jellegzetességeit. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat érdemes megfontolni:

A terjesztést minden esetben dokumentálni kell, és a jogosultnak igazolnia kell tudni, hogy a terjesztés hatékonysága eléri legalább a 75%-ot (amennyiben lehetséges, célcsoportonkénti bontásban). A terjesztés hatékonysága alatt az igazoltan kézhez kapott anyagok számát kell viszonyítani a célcsoportot alkotó egészségügyi szakemberek számához. Ha az arány 75% alatt marad, a jogosultnak korrekciós intézkedéseket kell javasolnia, beleértve az anyag újabb, esetleg más csatornán keresztül történő terjesztését. A terjesztés hatékonyságára vonatkozó adatot, illetve az esetleges korrekciós intézkedést és ennek eredményét az OGYÉI számára minden esetben be kell nyújtani, legkésőbb 2 hónappal a terjesztés megkezdését követően. A dokumentációra alkalmas lehet elektronikus visszajelzés kérése, tértivevény, ajánlott levél, személyes aláírás, mely az átvételt vagy a kapott tréninget igazolja, stb.

A fentiek figyelembevételével a terjesztés történhet elektronikus úton, levél formájában, MOK segítségével, személyesen, stb., amennyiben a célcsoport dokumentáltan lefedhető a választott módon. Több csatorna együttes használata is engedélyezett.

A kockázatcsökkentő anyag nem terjeszthető elektronikus úton, ha annak fizikai formában rendelkezésre kell állnia a beteg vagy az orvos részére (pl. ellenőrző lista, adagolási/mérési segédlet, betegkártya, stb.). Kérjük, a nyomtatott anyagok számának meghatározásánál és terjesztésénél legyenek figyelemmel arra, hogy mindig elegendő példány álljon az orvos rendelkezésére (pl. betegkártya vagy más, a betegnek átadandó anyag) a gyógyszer forgalmával és az ellátott betegek számával összhangban. Az egészségügyi szakemberek és betegek megfelelő mennyiségű kockázatcsökkentési eszközzel történő ellátása a jogosult felelőssége.

A kockázatcsökkentő anyagok terjesztése megfelelően jelölt borítékban történjen, mely utal arra, hogy a boríték (ha így történik az átadás) a helyes és biztonságos felhasználásra vonatkozó fontos útmutatót tartalmaz. Kérjük, a borítékon tüntessék fel a „Fontos kockázatcsökkentési útmutató” feliratot. A boríték tervezetét szintén a FVF hagyja jóvá. Elektronikus terjesztés esetén hasonló elvek követendők az üzenet és tárgyának megjelölésekor.

A GVP XVI modul alapján a kockázatcsökkentő anyagok promóciós anyagokkal együtt, promóciós tevékenység részeként nem terjeszthetőek.

Frissítve: 2017.02.10 09:50